Kariyer

"Bizimle çalışan herkesin önce OBASE ailesinin bir üyesi olduğunun bilincinde olmasını, bundan gurur duymasını istiyoruz. Başarımızın sırrının burada yattığını düşünüyoruz.
Biz işimizin temel kaynağının "insan" olduğunu çok iyi biliyoruz."

OBASE, bilginin organizasyonlar için en önemli kaynak olduğuna ve bu nedenle bilgiyi üreten çalışanlarının en değerli varlığı olduğuna inanır. OBASE’de çalışan herkese kendini geliştirme, yetiştirme ve yükselme olanağı tanınmaktadır. Profesyonel gelişim stratejisi içerisinde “İnsana Yatırım Felsefesi” şirket kültürümüzün bir parçasıdır. Programlar, süreçler ve sistemler aracılığı ile organizasyonel yeteneklerin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. OBASE, Ar-Ge Merkezi’nde çalışmaya başladığı ilk günden itibaren tüm çalışanlarına gerek iş başında gerek iş dışında düzenlenen programlarla eğitim olanağı sunmaktadır.

İş Başvurusu 
Obase Ailesi’ne katılmak için özgeçmişinizi ik@obase.com adresine iletebilirsiniz.

Açık pozisyonları görmek için tıklayınız.

Proje Yöneticisi

Web Yazılım Uzmanı

Veri Yönetimi Danışmanı

Account Manager

İş Zekası Danışmanı

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve kanunda sayılan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel bilgileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve tarafınızla iş ilişkisi kurulması halinde iş sözleşmenizin hazırlanması amacıyla kullanılacaktır. Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, şirket çalışanlarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız kuruluşlar ve müşterilerimizdir. Yasanın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) 6698 Sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Copyright Obase / Kullanım Koşulları / C 2016